Nieuwsbrief Biotuinbouwbedrijf Akelei

Nieuwjaarsbrief 2017-2018

‘Heb ik al mijn dank uitgesproken?’, bedacht ik me terwijl ik aan het wandelen was in Antwerpen- Berchem. Meer bepaald in de mooiste straat van de provincie Antwerpen, namelijk de Cogels Osylei.

Nieuw(jaar)sbrief 2016-2017

Beste klanten, Akelei-sympathisanten, vrienden en kennissen,
 
Vele jaren mochten jullie van Johan een schitterende nieuwjaarsbrief ontvangen. Op het bedrijf Akelei zijn er per 1 januari belangrijke verschuivingen en neemt het nieuwe team niet alleen de spade maar ook de schrijfpen over!
 
Natuur en cultuur
Onlangs was ik op een congres in Nederland over ‘herstellende landbouw’. De roep ‘terug naar de natuur’, vaak onder de noemer permacultuur, is vaak te horen onder (jonge) mensen.

Nieuwjaarsbrief 2015-2016

Beste klanten,
 
Onze leraar Nederlands van de middelbare school destijds, wees ons herhaaldelijk op het belang van 
de ‘regel van drie’.

Boeren verbinden hemel en aarde – Humane Agrarian Centre - deel 3 (Reisverslag India)

India kent een lange traditie van vrijheidsstrijd en burgerlijke ongehoorzaamheid en een groot aantal freedomfighters (strijders voor de vrijheid).  Voorheen was er de koloniale uitbuiting door de Engelsen, die zich niet beperkte tot het leegroven van grondstoffen, maar vaak ook gepaard ging met politieke, militaire en religieuze discriminatie.  Eenmaal de onafhankelijkheid van India tot stand gebracht, kwamen er nieuwe vormen van uitbuiting.  Politieke machthebbers die, ondanks de democratie, corruptie in de hand werkten.  En de afgelopen decennia is er de impact van mu

Nieuwjaarsbrief 2013-2014

Beste klanten,

Boeren verbinden hemel en aarde - Humane Agrarian Centre (Reisverslag India)

India heeft sinds de onafhankelijkheidsbeweging die zich losrukte van de Engelse kolonisatie een sterke traditie van een groot aantal vrijheidsstrijders.  Pratap Somvanshi,  uitgever van de Hindustan Times, de tweede grootste krant in India, schat dit aantal op 2,8% van de bevolking, toen in 1947 bij de onafhankelijkheid en nu nog steeds, bevestigd door een bezoek aan 5000 plattelandsdorpen.

Nieuwjaarsbrief 2011-2012

Biologisch tuinbouwbedrijf Akelei wordt het komende seizoen 30 jaar. Dat betekent dat we nog jong zijn, maar toch ook al wat ervaring opgebouwd hebben. Zeker als je bedenkt dat er 30 jaar geleden in Vlaanderen nog nauwelijks sprake was van bio-teelt. Als pioniers van toen wisten we vooral hoe we het niet wilden doen. Zonder kunstmest, zonder chemie en zonder de Boerenbond. Maar hoe het dan wel kon? Dat moesten we zelf uitvinden.

In naam van de aardappeloorlog actievoerders

Johan D’hulster:

Nieuwjaarbrief 2010-2011

Beste klanten,

Soms hebben we de verfrissende kijk van jonge mensen nodig om te blijven beseffen dat we hier op Akelei goed bezig zijn.