Visie en Missie 

 

Op Akelei is het onze missie om vitale, kwalitatieve en lekkere groenten te telen. Dit met zorg voor de vruchtbaarheid van onze bodem en het doorlopen van de volledige cirkel van zaadteelt tot volgroeide groente.
We vermarkten onze kraakverse seizoensgroenten en voedzame, huisgemaakte bereidingen zo veel mogelijk via de korte keten. Samen werken we aan een warme en stimulerende werkomgeving waar we ons als collega’s gedragen voelen en we jullie als klanten en leveranciers met een warm welkom ontvangen.

Vitaal, kwalitatief en lekker

Het telen van vitale, kwalitatieve en lekkere groenten start met het zorg dragen voor onze bodem. Door het voeden van de bodem en haar micro-organismen ontstaat er een zeer stabiele wisselwerking tussen bodemchemie en bodemleven – een ideale uitvalsbasis aldus voor een duurzame vorm van intensieve groenteteelt. Ook de uitwerking van een brede vruchtwisseling met rustgewassen en groenbemesters is hierbij belangrijk. Als ‘land-bouwers’ verbouwen we immers niet enkel gewassen op het land, we bouwen ook aan het landschap. We dragen zorg voor de natuurlijke wisselwerking tussen de omliggende natuur en de gewassen op het veld. Als biologisch tuinbouwbedrijf vormen we bovendien graag een verbindende factor tussen natuur en maatschappij, waarbij we de natuur zien als onze leermeester en bondgenoot.

We zijn er van overtuigd dat landbouw, voeding en gezondheid drie componenten zijn die met elkaar in verbinding staan. Net zoals de vitaliteit van de bodem haar weg vindt tot in het gewas, de mensen die het telen en de mensen die het consumeren.

De cirkel van zaad tot volgroeide groente

Alle levensfasen van de plant krijgen een plaats op Akelei. Het telen van
een brede waaier aan groenten door de seizoenen heen is onze kerntaak.
Daarnaast werd vanaf de beginjaren al zaad vermeerderd om de cirkel
van zaad tot zaad zo veel mogelijk te sluiten. Van verschillende gewassen
worden jaarlijks bij het oogsten de mooiste exemplaren uitgeselecteerd
om uit te groeien tot zaaddragers. Door dit jarenlang te doen worden
er zaadvaste, bedrijfseigen rassen ontwikkeld die volledig aangepast zijn
aan onze grond en teeltmethode, weinig ziektegevoelig zijn en geschikte
uiterlijke kenmerken vertonen.

Verkoop via korte keten

Om jullie te kunnen voorzien in kraakverse groenten kiezen we bewust voor verkoop via korte keten. Naast een ruim assortiment seizoensgroenten kan je in onze hoevewinkel ook een brede waaier aan huisgemaakte producten terugvinden. Op basis van de verse oogst van het land maken we wekelijks verse en ingemaakte bereidingen. Verder kan je onze producten ook terugvinden op de zondagsmarkt in Heverlee en in de vorm van groentepakketten.

Bij aankoop van aanvullende producten verkiezen we een zo kort en transparant mogelijke keten en geven we de voorkeur aan rechtstreekse samenwerking met collega’s. Zo krijgen ook zij inspraak en kunnen we met de producent/leverancier een eerlijke prijs overeenkomen. Door verkoop via korte keten hebben we de mogelijkheid tot rechtstreeks contact met klanten en een eerlijk loon voor de noeste arbeid op het land.

Een warme plek voor collega’s en klanten

Alle activiteiten van Akelei worden gebundeld in een Coöperatieve Vennootschap. Binnen deze vennootschap creëren we een warm en stimulerend kader die het mogelijk maakt om onze gezamenlijke ambities en dromen waar te maken. Deze warmte geven we ook graag door op momenten dat we jullie mogen ontvangen in onze hoevewinkel of op de markt. We staan klaar met info en verhalen.

Tijdens opendeurdagen, rondleiding en workshops delen we graag onze
ervaring, kennis en visie.