Visie en Missie

Op Akelei is het onze missie om vitale, kwalitatieve en lekkere groenten
te telen. Dit met zorg voor de vruchtbaarheid van onze bodem en het
doorlopen van de volledige cirkel van zaadteelt tot volgroeide groente.
We vermarkten onze kraakverse seizoensgroenten en voedzame,
huisgemaakte bereidingen zo veel mogelijk via de korte keten. Samen
werken we aan een warme en stimulerende werkomgeving waar we ons
als collega’s gedragen voelen en we jullie als klanten en leveranciers met
een warm welkom ontvangen.

Vitaal, kwalitatief en lekker

Het telen van vitale, kwalitatieve en lekkere groenten start met het
zorg dragen voor onze bodem. Door het voeden van de bodem en haar
micro-organismen ontstaat er een zeer stabiele wisselwerking tussen
bodemchemie en bodemleven – een ideale uitvalsbasis aldus voor een
duurzame vorm van intensieve groenteteelt. Ook de uitwerking van
een brede vruchtwisseling met rustgewassen en groenbemesters is
hierbij belangrijk. Als ‘land-bouwers’ verbouwen we immers niet enkel
gewassen op het land, we bouwen ook aan het landschap. We dragen
zorg voor de natuurlijke wisselwerking tussen de omliggende natuur
en de gewassen op het veld. Als biologisch tuinbouwbedrijf vormen we
bovendien graag een verbindende factor tussen natuur en maatschappij,
waarbij we de natuur zien als onze leermeester en bondgenoot.

We zijn er van overtuigd dat landbouw, voeding en gezondheid drie
componenten zijn die met elkaar in verbinding staan. Net zoals de
vitaliteit van de bodem haar weg vindt tot in het gewas, de mensen die
het telen en de mensen die het consumeren.

De cirkel van zaad tot volgroeide groente

Alle levensfasen van de plant krijgen een plaats op Akelei. Het telen van
een brede waaier aan groenten door de seizoenen heen is onze kerntaak.
Daarnaast werd vanaf de beginjaren al zaad vermeerderd om de cirkel
van zaad tot zaad zo veel mogelijk te sluiten. Van verschillende gewassen
worden jaarlijks bij het oogsten de mooiste exemplaren uitgeselecteerd
om uit te groeien tot zaaddragers. Door dit jarenlang te doen worden
er zaadvaste, bedrijfseigen rassen ontwikkeld die volledig aangepast zijn
aan onze grond en teeltmethode, weinig ziektegevoelig zijn en geschikte
uiterlijke kenmerken vertonen.

Verkoop via korte keten

Om jullie te kunnen voorzien in kraakverse groenten kiezen we
bewust voor verkoop via korte keten. Naast een ruim assortiment
seizoensgroenten kan je in onze hoevewinkel ook een brede waaier aan
huisgemaakte producten terugvinden. Op basis van de verse oogst van
het land maken we wekelijks verse en ingemaakte bereidingen. Verder
kan je onze producten ook terugvinden op de zondagsmarkt in Heverlee
en in de vorm van groentepakketten.

Bij aankoop van aanvullende producten verkiezen we een zo kort en
transparant mogelijke keten en geven we de voorkeur aan rechtstreekse
samenwerking met collega’s. Zo krijgen ook zij inspraak en kunnen we
met de producent/leverancier een eerlijke prijs overeenkomen. Door
verkoop via korte keten hebben we de mogelijkheid tot rechtstreeks
contact met klanten en een eerlijk loon voor de noeste arbeid op het
land.

Een warme plek voor collega’s en klanten

Alle activiteiten van Akelei worden gebundeld in een Coöperatieve
Vennootschap. Binnen deze vennootschap creëren we een warm en
stimulerend kader die het mogelijk maakt om onze gezamenlijke
ambities en dromen waar te maken. Deze warmte geven we ook graag
door op momenten dat we jullie mogen ontvangen in onze hoevewinkel
of op de markt. We staan klaar met info en verhalen.

Tijdens opendeurdagen, rondleiding en workshops delen we graag onze
ervaring, kennis en visie.